Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:30

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-10 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (FiU12)
Beredning
Prop. 2018/19:158, inkomna skrivelser

Föredragande: EJ

3. Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet (FiU13)
Beredning
Prop. 2018/19:159

Föredragande: CH

4. En effektivare flytträtt av försäkringssparande (FiU14)
Beredning
Prop. 2018/19:124, motioner

Föredragande: CH

5. Köp på saklig grund (FiU17)
Beredning
Skr. 2018/19:148

Föredragande: CES

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 15 oktober kl. 11.00

Bilagor


2.FöredragningsPM, skrivelser från: Tjänstepensionsförbundet (dnr. 94-2019/20), Svenskt näringsliv, LO och PTK (dnr. 235-2019/20), AFA försäkring (dnr. 243-2019/20) Advokatfirma Dahlgren och Partners (dnr. 231-2019/20)
3. FöredragningsPM
4. FöredragningsPM, motionshäfte
5. FöredragningsPM
6. Protokoll nr. 2019/20:4