Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)
Justering
Framst. 2018/19:RB4 och motion
Föredragande: PE

4. Statistik på upphandlingsområdet (FiU16)
Justering
Prop. 2018/19:142
Föredragande: MO

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 17 oktober kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:5
3. Förslag till betänkande 2019/20:FiU8 Tidigare behandlad 1 och 8/10
4. Förslag till betänkande 2019/20:FiU16 Tidigare behandlad 1 och 8/10