Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: Skandiasalen

1. En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Information
Statssekreterare Ulf Holm

2. EU:s årsbudget 2020
Överläggning
Statssekreterare Max Elger

(Gemsamt med EUN)
3. Revisionsrättens årsrapport 2018
Information
Eva Lindström, Europeiska revisonsrätten

4. Anmälningar

5. Justering av protokoll

6. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (FiU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:158
Föredragande: EJ

7. Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet (FiU13)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:159
Föredragande: CH

8. En effektivare flytträtt av försäkringssparande (FiU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:124, motioner och yttrande
Föredragande: CH

9. Köp på saklig grund (FiU17)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:148
Föredragande: CES

10. Statens budget 2020 Rambeslutet (FiU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1, motioner och yttranden
Föredragande: KS, ACT, KB, CES, MP

11. Höständringsbudget för 2019 (FiU11)
Beredning
Prop. 2019/20:2, motion och yttrande
Föredragande: KB

12. Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)
Beredning
Prop. 2018/19:150
Föredragande: MO

13. Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (FiU18)
Beredning
Prop. 2019/20:11och motioner
Föredragande: ACT

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde
Tisdag 5 november kl. 11.00

Bilagor


1. InformationsPM
2. ÖverläggningsPM
3. EU-revision i korthet
5. Protokoll 2019/20:7
6. Utkast till betänkande 2019/20:FiU12 Tidigare behandlad 10/10,
PM från FMA dnr 359-2019/20 och skrivelse från svenskt näringsliv, LO och PLT med synpunkter på FMA:s PM dnr 374-2019/20
7. Utkast till betänkande 2019/20:FiU13 Tidigare behandlad 10/10
8. Utkast till betänkande 2019/20:FiU14 yttrande Tidigare behandlad 10/10
9. Utkast till betänkande 2019/20:FiU17 Tidigare behandlad 10/10
10. FöredragningsPM, motioner, yttranden
11. FöredragningsPM, motion, yttrande
12. FöredragningsPM
13. FöredragningsPM, motioner