Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-03-12 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Myndighetsinformation av Elsäkerhetsverket
Generaldirektör Elisabet Falemo
Verksjurist Kim Reenaas
Teknisk direktör Anders Richert

2. Kl. 10.30 Myndighetsinformation av Strålsäkerhetsmyndigheten
Generaldirektör Mats Persson

3. Kl. 11.00 Information av Försvarsmakten
Överbefälhavare Sverker Göranson

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 10.00

Bilagor