Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-03-19 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Redovisning av den nationella bedömningen gällande samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen m.m.
Nils Svartz, överdirektör
Magnus Winehav, programansvarig
David Källström, analytiker

2. Kl. 10.30 Information av Försvarsmakten om bemanningen av insatsorganisationen och förbandsreserven m.m.
Generalmajor Karl Engelbrektson, chef för förbandsproduktionen
Brigadgeneral Fredrik Robertsson, planeringschef

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 08.30

Bilagor