Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-04-14 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsmakten
Överbefälhavare Sverker Göranson

2. Genomförande av Seveso III-direktivet (FöU8)
Justering
Prop. 2014/15:60
Föredragande: ML

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Genomförande av Seveso III-direktivet, onsdagen den 22 april

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (FöU1y)
Justering
Skr. 2014/15:65 och en motion
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Deltagande i Europaparlamentets möte om grannskapspolitiken m.m. den 5 maj 2015

7. Deltagande i riksdagens veterandag den 6 maj 2015

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Rapporter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2015 kl. 09.30

Bilagor