Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-05-05 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av offshoredirektivet (FöU9)
Justering
Prop. 2014/15:64
Föredragande: MB

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU9 Genomförande av offshoredirektivet, onsdagen den 20 maj

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Beredning
Skr. 2014/15:75
Föredragande: MB

5. Beredningen av proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020

6. EU-frågor

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Rapporter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.30

Bilagor