Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök av generaldirektör Jan Andersson, Brottsförebyggande rådet

2. Protokollsjustering

3. Förbättrat skydd mot stalkning (JuU5)
Justering
Prop. 2010/11:45 och motioner
Föredragande: CB

4. Kriminalvårdsfrågor (JuU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CB

5. Genomförande av FN:s vapenprotokoll (JuU17)
Justering
Prop. 2010/11:72 och motion
Föredragande: LG

6. Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet (JuU20)
Justering
Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS14
Föredragande: AB

7. Användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet
Subsidiaritetsprövning, Omedelbar justering
KOM(2011) 32
Föredragande: MK

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 31 mars 2011 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2010/11:27
Utkast till betänkande 2010/11:JuU5
Utkast till betänkande 2010/11:JuU10
Utkast till betänkande 2010/11:JuU17
Utkast till betänkande 2010/11:JuU20
Förslag till beslut i protokoll


Öppet Brev till justitieministern från domstolssektionen JUSEK