Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:38 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:00

Torsdag 2013-04-18 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38
Datum och tid: 2013-04-18 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Kommittéberättelsen 2013 (KU23)
Fortsatt beredning
Skr. 2012/13:103
Föredragande: TL och MM

4. Kränkande fotografering (KU5y)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:69 jämte motioner
Föredragande: KH

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1 Protokoll
2. - PM, prop. 2012/13:115 och motioner
- Skr. 2012/13:80 och motioner
3. KansliPM och Utkast
4. Utkast skickas ut elektroniskt under onsdagen
5. Se särskild föredragningslista