Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:50 Torsdag 2013-06-20 kl. 08:00

Torsdag 2013-06-20 kl. 08:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:50
Datum och tid: 2013-06-20 08:00
Plats: RÖ 7-08

1. EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektivet
Överläggning
KOM(2012) 788
Statsrådet Maria Larsson m.fl. vid
Socialdepartementet och Justitiedepartementet
kommer kl. 08.00

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Bemyndigande att justera protokollet
Beslut om att uppdra åt ordförande att justera dagens protokoll
Föredragande: KS

Bilagor


1. KansliPM och bilagor
2. Protokoll