Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-01 kl. 10:30

Tisdag 2015-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14
Datum och tid: 2015-12-01 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot
våldsbejakande extremism (KU4)
Fortsatt beredning
Skr. 2014/15:144 och motioner
Föredragande: KD

5. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU7)
Beredning
Redog. 2015/16:JO1
Föredragande: CB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Skandiasalen, N3-04

Kl. 11.30
8. Information inför Europeiska rådets möte
den 17-18 december i fråga om Storbritanniens
förhållande till EU
(gemensamt med utrikesutskottet)
Statssekreterare Hans Dahlgren m.fl. vid Statsrådsberedningen

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4. Utkast, motioner
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista
8. KansliPM med bilagor