Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:00

Torsdag 2016-04-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41
Datum och tid: 2016-04-14 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Vallagsfrågor (KU14)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

5. Författningsfrågor (KU16)
Justering
Motioner
Föredragande: ACB

6. Val av stf. JO

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
4-5. Förslag
6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista