Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:42 Måndag 2016-04-18 kl. 14:00

Måndag 2016-04-18 kl. 14:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42
Datum och tid: 2016-04-18 14:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista