Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:43 Tisdag 2016-04-19 kl. 10:30

Tisdag 2016-04-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43
Datum och tid: 2016-04-19 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Vissa begravningsfrågor (KU24)
Beredning
Prop. 2015/16:95 och motioner
Föredragande: LW

5. Informationsutbyte med USA
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2015/16:96 och motion
Beredning
Föredragande: CB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast och motioner
5. Utkast och motion
6. Se särskild föredragningslista