Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:45 Tisdag 2016-04-26 kl. 10:30

Tisdag 2016-04-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:45
Datum och tid: 2016-04-26 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Informationsutbyte med USA (KU8y)
Justering
Prop. 2015/16:96 och motion
Föredragande: CB

5. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU28)
Beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: ACB

6. Kommittéberättelse 2016 (KU29)
Beredning
Skr. 2015/16:103 och motion
Föredragande: CB

7. Verksamheten i Europeiska unionen
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:115 och motion
Föredragande: KÖ

8. Val av ställföreträdande JO
Beslut
Föredragande: PN

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Kanslipromemorior
4. Förslag
5. Utkast
6. Utkast och motion
7. Utkast delas elektroniskt och i postfacken under fredagen
8. KansliPM