Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:46 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:46
Datum och tid: 2016-04-28 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (KU9y)
Justering
Skr. 2015/16:115 och motion
Föredragande: KÖ

4. Offentlighet och sekretess för uppgifter i
domstolsavgöranden (KU22)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:144
Föredragande: CB

5. Elektroniskt kungörande av författningar (KU26)
Beredning
Prop. 2015/16:157 och ev. motioner
Föredragande: CB

6. Vissa begravningsfrågor (KU24)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:95 och motioner
Föredragande: LW

7. Uppföljning och utvärdering
Negativa tillkännagivanden
Föredragande: HH

8. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:75
Föredragande: HH

9. Prövning av fråga om tillämpligheten av
9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (KU30)

Beredning
Föredragande: HH

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4-6. Utkast
7. KansliPM
8. KansliPM och yttranden från andra utskott
9. Utkast
10. Se särskild föredragningslista