Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:47 Fredag 2016-04-29 kl. 09:00

Fredag 2016-04-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:47
Datum och tid: 2016-04-29 09:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista