Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:48 Måndag 2016-05-09 kl. 13:00

Måndag 2016-05-09 kl. 13:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:48
Datum och tid: 2016-05-09 13:00
Plats: Se bilaga under punkt 1

1. Anmälningar

2. Granskning av regeringen

Tisdag 2016-05-10 kl. 08:00

3. Justering av protokoll

4. Offentlighet och sekretess för uppgifter i
domstolsavgöranden (KU22)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:144
Föredragande: CB

5. Vissa begravningsfrågor (KU24)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:95 och motioner
Föredragande: LW

6. Uppföljning och utvärdering
Negativa tillkännagivanden
Föredragande: HH

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:75
Föredragande: HH

8. Prövning av fråga om tillämpligheten av
9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (KU30)
Fortsatt beredning
Föredragande: HH

9. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:99
Föredragande: ACB

10. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2015/16:101
Föredragande: ACB

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Schema
2. Se särskild föredragningslista
3. Protokoll
4. Utkast
5. Utkast och KansliPM
6. KansliPM
7. Utkast, yttrande från MJU
8. Utkast
9. KansliPM, utdrag ur proposition
10. KansliPM, se p.9 ovan, utdrag ur skrivelse
11. Se särskild föredragningslista