Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:49 Torsdag 2016-05-12 kl. 08:30

Torsdag 2016-05-12 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:49
Datum och tid: 2016-05-12 08:30
Plats: Se bilaga under punkt 1

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Vissa begravningsfrågor (KU24)
Justering
Prop. 2015/16:95 och motioner
Föredragande: LW

4. Offentlighet och sekretess för uppgifter i
domstolsavgöranden (KU22)
Justering
Prop. 2015/16:144
Föredragande: CB

5. Elektroniskt kungörande av författningar (KU26)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:157
Föredragande: CB

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:75
Föredragande: HH

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Program
2. Protokoll
3. Förslag delas under onsdagen
4. Förslag
5. Utkast
6. Tidigare utsänt material
7. Se särskild föredragningslista