Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-01-22 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Offentlig förvaltning (KU28)
Fråga om att ge utrikesutskottet tillfälle
att yttra sig över motioner
Beslut
Föredragande: LW

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM
5. Se särskild föredragningslista