Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-01-24 kl. 09:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-01-24 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Översyn av Riksrevisionen vissa frågor om riksdagen
och Riksrevisionen, m.m. (KU14)
Justering
Framst. 2018/19:RS5 och motion
Föredragande: KD

4. Allmänna helgdagar m.m. (KU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

5. Trossamfund och begravningsfrågor (KU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: EL

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. KansliPM
3. Förslag
4-5. Utkast och motioner
6. Se särskild föredragningslista