Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Redog. 2018/19:RS1
Information av riksdagsdirektören m.fl.
Föredragande: LW

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. En ny beteckning för kommuner på regional nivå och
vissa frågor om regionindelning (KU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:127 delvis, prop. 2018/19:162 och motion
Föredragande: ACB

6. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning
av länsstyrelserna (KU2)
Beredning
Skr. 2018/19:117
Föredragande: LW

7. Inrikes resa
Föredragande: JFG

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Utkast och yttrande från utrikesutskottet
2. Protokoll
4. KansliPM
5. Utkast (delas elektroniskt och i postfacken under fredagen)
6. Utkast
7. KansliPM (delas på sammanträdet)
8. Se särskild föredragningslista