Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2019-11-28 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-11-28 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Redog. 2018/19:RS1
Föredragande: LW

4. Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) (KU4)
Överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: JFG

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4. Utkast
5. Se särskild föredragningslista