Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Torsdag 2019-12-05 kl. 09:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-12-05 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) (KU4)
Justering
Överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: JFG

4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Beredning
Redog. 2019/20:JO1
Föredragande: JFG

5. Information från Riksrevisionen
Granskningsrapporten Valförfarandet valhemlighet,
träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35)
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare kommer kl. 9.30

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

7. Ett särskilt straffansvar för samröre med en
terroristorganisation

Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2019/20:36 och motion
Beredning
Föredragande: KÖ

8. Riksrevisionens ledningsstruktur (KU6)
Beredning
Framst. 2019/20:RS5 och motion
Föredragande: KD

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. - Förslag till sammanträdestider
- Utkast till ärendeplan (delas vid sammanträdet)
- Utkast till sammanträdesplan (delas vid sammanträdet)
3. Förslag
4. Utkast
6. Utkast
7-8. KansliPM och motion
9. Se särskild föredragningslista