Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-01-16 kl. 09:00

Torsdag 2020-01-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-01-16 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksrevisionens ledningsstruktur (KU6)
Information
Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg
Fortsatt beredning
Framst. 2019/20:RS5 och motion
Föredragande: KD

2. Anmälningar

3. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning
av länsstyrelserna (KU2)
Justering
Skr. 2018/19:117
Föredragande: LW

4. Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter
för ingående mervärdesskatt vid representation (KU7)
Justering
Framst. 2019/20:RS6
Föredragande: JJ

5. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Justering
Redog. 2019/20:JO1
Föredragande: JFG

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Utkast, remissvar
3-5. Förslag
6. Se särskild föredragningslista