Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Tisdag 2020-01-21 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-01-21 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Se särskild föredragningslista