Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LW

5. Kamerabevakning i brottsbekämpningen ett
enklare förfarande (KU3y)

Justering
Prop. 2018/19:147 och motion
Föredragande: JFG

6. Uppföljning av 2018 och 2019 års val
Föredragande: JD

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4-5. Förslag
6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista