Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Dataskydd och tryck- och yttrandefrihet
Information
Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare
vid Justitiedepartementet
Föredragande: JFG

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. En ny beteckning för kommuner på regional nivå och
vissa frågor om regionindelning (KU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:127 delvis, prop. 2018/19:162 och motion
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4. KansliPM
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista