Konstitutionsutskottets sammanträde Onsdag 2007-05-30 kl. 08:00

Utskottsmöte 2006/07:35

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2006/07:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:35
Datum och tid: 08:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning med utrikesminister Carl Bildt
Granskningsärendena 20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts uppdrag och finansiella intressen

Bilagor


1. tidigare utsänt material