Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2006/07:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utnämning av nationell samordnare för barn i asylprocessen - ärendena 30 och 31
(föredr. BW + KC)

Bilagor


1. protokoll
2. granskningsanmälan
3. material delas under måndagen