Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-22 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:17 av den 14 december 2018

2. Information om EU-frågor
Kulturråd Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (kultur, medier och idrott)

Promemoria

3. En europeisk agenda för kultur (KrU6)
Beredning

COM(2018) 267
Faktapromemoria 2017/18:FPM 122
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Överlämnande av motion till skatteutskottet
Fråga om överlämnade av motion 2018/19:2904 av Roland Utbult (KD) yrkande 7 till skatteutskottet

Motion
Föredragande: Ann Aurén

5. Inkomna skrivelser
Dnr 1163-2018/19
Dnr 1171-2018/19
Dnr 1218-2018/19
Dnr 1304-2018/19

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 09.30

Bilagor