Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2019-01-24 kl. 09:30

Torsdag 2019-01-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-01-24 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:18 av den 22 januari 2019

2. Information om EU-frågor
Utbildningsråd Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (ungdom)

Promemoria

3. Information från Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) (kl. 10.00)
Ordförande Stefan Attefall m.fl. informerar om folkhögskolornas verksamhet

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00

Bilagor