Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Torsdag 2019-01-24 kl. 08:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2019-01-24 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruksråd 28 januari 2019
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

2. Information om avslutat österrikiskt och nytt rumänskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Eventuellt: Sveriges bokföringsrapport enligt LULUCF-förordningen
Information
Statssekreterare Eva Svedling
Miljödepartementet

4. Fiskeripolitik (MJU3)
Beredning
Motioner
Föredragande: NL

5. Klimatpolitik (MJU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: MN

6. Kommissionens förslag om ändring av förordningarna (EU)1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2018) 817
Föredragande: MN

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: NL och AS

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

9. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

10. Övriga frågor

11. Ca kl. 09.30 Information från Havs- och vattenmyndigheten
Information
Generaldirektör och verksamhetsstrateg

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 4-5: PM och motioner
Punkt 6: PM och COM(2018) 817
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 8: Inkomna skrivelser
Punkt 9: Arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider