Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-16 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:301
Föredragande: CN

2. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan