Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 08:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag till förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2020
Överläggning
COM(2019) 380
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

2. Jordbruks och fiskeråd den 14-15 oktober 2019
Information och ev. överläggning
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23
För ev. yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CN

5. Höständringsbudget för 2019
För ev. yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2019/20:2 och motion
Föredragande: BN

6. Förstudie angående lantbrukets sårbarhet
Presentation och ev. beslut
Föredragande: AS och MN

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN och SE

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

9. Övriga frågor

10. Information från institutionen för akvatiska resurser vid SLU
Information med anledning av diskussionen om fiskekvoter för sill och skarpsill

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: ÖverläggningsPM
Punkt 2: Kommenterad dagordning och bilagor
Punkt 3: Protokoll 2019/20:3
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: PM och motion
Punkt 6: Förstudie
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 8: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan