Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Fortsatt behandling av prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen m.m.
Uppvaktning av Svenska Trädbränsleföreningen och Svenska Bioenergiföreningen (Svebio)

/föredragande ALK/

2. Justering av protokoll 2009/10:24

3. Fortsatt behandling av Grönbok KOM(10) 66 Skogsskydd och skoglig information i EU: Att förbereda skogen för klimatförändring

/föredragande CM/

4. Behandling för ev. yttrande till näringsutskottet över proposition 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB samt en följdmotion

/föredragande CM/

5. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 2
PM och motion till punkt 4