Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18
Datum och tid: 2016-03-22 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Näringspolitik (NU15)
Justering
Motioner
Föredragande: LS

3. Granskning av meddelande om att förbättra den inre marknaden (NU16)
Justering
KOM(2015) 550
Föredragande: JS

4. Regional tillväxtpolitik (NU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: CR

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 april kl. 11.00, därefter torsdagen den 7 april kl. 10.00.


Bilagor