Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-22 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Swedish Aerospace Industries (SAI)
Information
Direktör SAI Robert Hell, (GKN Aerospace), Anders Larson (RUAG), Stefan Gustafsson (Swedish Space Corporation), Robert de Try (GomSpace Sweden),Martin Kores (Omnisys Instruments), Stefan Strålsjö (Microtec) och Per de la Gardie (Saab).

3. Lantbrukarnas riksförbund (kl. 11.30)
Information
Ordförande Palle Borgström och enhetschef Thomas Bertilsson

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 januari kl. 10.00.

Bilagor