Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-10 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum (NU5)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 26 september)
Skr. 2018/19:135 och motioner
Föredragande: FJ

3. Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet (NU6)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 26 september)
Skr. 2018/19:123 och motioner
Föredragande: LS

4. Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen (NU7)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 26 september)
Skr. 2018/19:153 och motion
Föredragande: MK

5. Utgiftsramar 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: AF

6. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:2
Föredragande: JF

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
PM
Föredragande: AF

8. Redovisning av vissa tillkännagivanden i Budgetpropositionen för 2020
Information
Föredragande: JF

9. Reseredogörelse
Anmälan

10. Planerade besök
Information och ev. beslut
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober kl. 11.00.

Delegation till USA och Kanada har efter sammanträdet möte kl. 10.45–11.45.

Bilagor