Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information

a) dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 3 och 4 december avseende näringsministerns frågor (främst punkterna 11 och 12 på dagordningen)

b) dels om arbetet med samverkan vid varsel.

3. Justering av betänkande med anledning av proposition 2009/10:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi jämte motioner. (JF)

4. Behandling av proposition 2009/10:54 om förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. jämte motion. (RB)

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2a Information inför rådsmötet
2b Information om samverkan vid varsel
3. Förslag till betänkande nr 3
4. PM och motion