Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista

Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2
Datum och tid: 11:00
Plats: Socialutskottets sessionssal RÖ4-50 OBS! Lokalen

Föredragningslista

1. Föredragning om socialdepartementets arbete med smittskyddsfrågor samt hur departementen samarbetar inom detta område m.m.
-statssekreterare Eva Persson Göransson, Socialdepartementet
-departementsrådet Irene Nilsson Carlsson, Socialdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden m.m.

4. Granskning av utkast till betänkande USoU1 Globala smittsamma sjukdomar

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 15 februari 2005
-Utkast till betänkande USoU1