Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-03-24 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteförfarande och folkbokföring
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)
Fortsatt behandling
Motioner
Föredragande: Åkerrén

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 10.00

Kammarbehandling onsdagen den 25 mars 2015

SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet (motioner)
SkU18 Punktskatter (motioner)

Kammarbehandling onsdagen den 22 april 2015

SkU20 Skatteförvarande och folkbokföring (motioner)


Bilagor