Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-04-14 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverkets beslut att centralisera verksamheten till färre orter
Information
Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen (SkU24)
Beredning och ev. justering
Prop. 2014/15:86
Föredragande: Pyka

5. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2014
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beslut
Skr. 2014/15:65 och motion
Föredragande: Brynolf

6. Skattebefriade bränslen i industriella processer,
s.k. råvarubränslen
Utvärderingsrapport
Beslut
Föredragande: Åkerrén

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2015 kl. 10.00Bilagor