Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-04-16 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skattebefriade bränslen i industriella processer, s.k. råvarubränslen
Information
Ämnesråden Susanne Åkerfeldt och Mats-Olof Hansson, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Reviderad ärende- och sammanträdesplan för våren

5. Skattebefriade bränslen i industriella processer, s.k. råvarubränslen
Uvärderingsrapport. Beslut.
Föredragande: Åkerrén

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 april 2015 kl. 11.00

Bilagor