Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-05-05 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (SkU5y)
Justering
Skr. 2014/15:75
Föredragande: Andersson

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.00.

Uppvaktning omedelbart efter dagens sammanträde av Stora Branschgruppen:

Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier
Erika Svanström, Sveriges Åkeriföretag
Pia Bergman, Skatteverket
Henrik Grönberg, Konkurrensverket
Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten
Thord Ingesson, LO


Onsdagen den 6 maj

Veterandagen kl. 14.30-15.15; Kaffe och tårta serveras i kanslikorridoren, RÖ6

IOGT-NTO kl. 17.30-19.30; Information och lättare måltid, RÖ4-09 (SkUs sessionssal)
Bilagor