Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vårändringsbudget för 2015 (SkU6y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2014/15:99 och motioner
Förslag till utskottsinitiativ rörande anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Föredragande: Åkerrén, Wallin, Brynolf, Pyka och Andersson

4. 2015 års ekonomiska vårproposition (SkU7y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2014/15:100 och motioner
Föredragande: Åkerrén, Wallin, Brynolf, Pyka och Andersson

5. Årsredovisning för staten
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2014/15:101
Föredragande: Åkerrén

6. Redovisning av skatteutgifter 2015 (SkU25)
Beredning
Skr. 2014/15:98 och motion
Föredragande: Pyka

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00

Gruppen för uppföljning och utvärdering sammanträder omedelbart efter sammanträdet


Besök på AstraZeneca AB torsdagen den 21 maj kl. 7.45-13.0 (programmet bifogas)

Programmet till seminariet om internationellt samarbete mot skatteflykt den 4 juni 2015 bifogas


Bilagor