Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Torsdag 2015-05-28 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-05-28 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Redovisning av skatteutgifter 2015 (SkU25)
Justering
Skr. 2014/15:98 och motion
Föredragande: Pyka

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10.00

Gruppen för utvärdering och uppföljning träffas direkt efter sammanträdet

Torsdagen den 4 juni 2014 kl. 9-12 i förstakammarsalen; Offentligt seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt
Bilagor