Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-06-11 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson, finansråd Linda Haggren, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Jan Larsson och departementsråd Fredrik Löfstedt
Finansdepartementet

2. Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater
Överläggning
KOM(2011) 714

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-dokument

6. Gruppen för uppföljning och utvärdering
Föredragande: Pyka

7. Övriga frågorBilagor