Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Tisdag 2015-06-23 kl. 13:00

Tisdag 2015-06-23 kl. 13:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-06-23 13:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverkets verksamhet och organisation
Information
Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågorBilagor