Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15
Datum och tid: 2016-01-19 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2015) 646
FPM32
Föredragande: Wallin

4. Kommissionens arbetsprogram (SkU5y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning och ev. justering
Kommissionens arbetsprogram för 2016
KOM(2015) 610 inklusive bilagor
Föredragande: Wallin

5. Politik för hållbart företagande
Fråga om yttrande till näringsutskottet
Skr. 2015/16:69
Föredragande: Pyka

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 januari 2016 kl. 10.00Gruppen för uppföljning och utvärdering sammanträder omedelbart efter dagens sammanträde


Bilagor